Jótállási és Visszavásárlási információk


Pénz-visszafizetési Garancia


Tart attól, hogy a megvásárolt DRAGON HHO generátor nem azt fogja nyújtani,
mint amit Ön szeretett volna?

A DRAGON HHO nem árul zsákbamacskát!

Ön a tőlünk megvásárolt HHO generátort kipróbálhatja, és ha nem elégedett
8 napon belül hozza vissza, és mi visszafizetjük az árát!Pénz-visszafizetési garanciára vonatkozó igényekor az adott DRAGON HHO termékre, Vásárló által az azért kifizetett összeget cégünk haladéktalanul, de legfeljebb 30 munkanapon belül visszatéríti az alábbiak szerint:

 - Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárló viseli. Pl. szállítási költség, útiköltség.
 - A pénz-visszafizetési garancia nem vonatkozik a HHO generátor beszerelési díjára. Ennek értéke minden esetben a vásárlási számlán külön tételként van feltüntetve.
 - Mivel a DRAGON HHO generátor szettekhez több kiegészítő, kellékanyag is jár amit az adott járműhöz kell igazítani, méretre vágni stb., ezek máshol már nem felhasználhatóak, ezért a készülék vételárából -10% levonásra kerül ezen anyagokra.

A vásárlás azonosítása érdekében természetesen szükséges a vásárláskor kiállított számla vagy annak másolata, valamint a jótállási jegy megléte is javasolt a könnyebb azonosítás végett.

Teendők pénz-visszafizetési garancia érvényesítése esetén:


 1. Ha úgy érzi, nem elégedett a megvásárolt termékkel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot valamelyik elérhetőségünk egyikén! Megpróbálunk segíteni, hátha csak valamilyen félreértésből adódik a termékkel kapcsolatos elégedetlenség.
 2. Hozza vissza a terméket minden kiegészítőjével együtt, lehetőség szerint úgy ahogyan mi beszereltük önnek járművében, mi díjmentesen szakszerűen kiszereljük ezt. Nagyon fontos, hogy hozza magával a vásárláskor kiállított számlát és lehetőleg a jótállási jegyet is a termékhez.
 3. A termék visszaszállítása és szakszerű kiszerelése után a hatályos kormányrendelet vonatkozó szabályozásait figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 munkanapon belül visszafizetjük a termék vételárát a visszavásárlási feltételek szerint.

Jótállási információk


Reméljük, hogy készüléke az Ön teljes megelégedésére kifogástalanul működik. Amennyiben mégis valamilyen rendellenességet tapasztal, vagy kérdése van a készülék működtetésével kapcsolatban kérjük, forduljon bizalommal a DRAGON HHO szakembereihez, akik díjtalan szaktanácsadással segítik a termék megfelelő kezelését.

Jótállási idő:


Dragon HHO Termékcsaládunkra 18 hónap teljes körű Garanciát biztosítunk!
Termékcsaládunkra további 18 hónap Extra Garancia vásárolható. Az Extra Garancia díja a mindenkori készülék ár 20%-a.
Az Extra Garancia megvásárlásával 36 hónap, azaz 3 év Teljes körű Garanciát biztosítunk készülékeinkre.

A jótállási jeggyel kapcsolatos tudnivalók:


A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért gondosan őrizze meg.
Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A Vásárló a jótállási igényét a szabályosan kitöltött jótállási jeggyel, a vásárlást igazoló számlával érvényesítheti. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás érvényteleníti a jótállási jegyet.

A jótállással kapcsolatos tudnivalók:


A jótállási idő a termék a vevő részére történt átadásának napjával kezdődik. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe - kivéve, ha a forgalmazó a jótállási jegyen ezt külön feltünteti-, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalhatja.

Jótállási igény nem érvényesíthető:


A DRAGON HHO generátorokra vonatkozó jótállási igény csak abban az esetben érvényesíthető, ha az általunk használt és ajánlott folyadékot használja készülékeinkhez. A termékre vonatkozó jótállási igény érvényesítését kizárja, amennyiben a hibát bizonyíthatóan nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy szállítás, nem megfelelő üzemeltetési körülmények (pl. hő- vagy vibrációs hely közeli tárolás), elemi kár, külső erőszak, kopó alkatrészek rendeltetésszerű használata okozta; kezelés miatt következett be a hiba vagy a hiba oka más módon a vásárlás után keletkezett. Kizárja továbbá a jótállási igények érvényesítését, amennyiben a vásárló nem tartja be a termékhez biztosított használati és beszerelési útmutatóban foglaltakat, és a hiba ennek következtében keletkezett, vagy a keletkezett meghibásodások normál elhasználódásnak vagy üzemszerű kopásnak tulajdoníthatók. Amennyiben a terméket a jótállási jegyen megjelölt eladón/szervizen kívül más szerviz vagy személy megbontja, az a jótállás elvesztésével jár. A fenti okokból bekövetkező hibák esetén a javítás költsége a Vásárlót terheli a jótállási időn belül is. A készülék tisztítása és egyéb karbantartása (amennyiben erre szükség van) nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Kizárja a jótállási igények érvényesítését a jótállási jegy pontatlan kitöltése, illetve a vásárlás tényét igazoló fizetési bizonylat, számla hiánya.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:


A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
(a) elsősorban - választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;
(b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni, választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

(2) A kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.